VI. Internationale muziekwedstrijd Triomf van de kunst ( Piano )

pianoconcours

VI. Internationale muziekwedstrijd Triomf van de kunst
15 december – 19 december 2020
Disciplines : Piano solo & Piano 4 handen

Due to the second wave of COVID-19 in Belgium, the Belgian government announced the official lockdown on 30/10/2020. All the live cultural events are cancelled in Belgium. Following this announcement, the Organizing Committee of the 6th International Music Competition Triomphe de l’Art has decided to make the competition 100% Online. This decision has been taken in order to support young pianists in those uncertain times.
Both disciplines “Piano solo” and “Piano 4 hands” will be held online. Candidates in both disciplines must send the links of the YouTube. We kindly ask all candidates to read carefully the “Rules” section in English section of the website for detailed information on how to apply and regularly check in case of changes. Application deadline is extended to 1st December 2020.

Deadline aanmelding: 1 decmber 2020
De resultaten van de wedstrijd worden op 19 december 2020 bekendgemaakt
Leeftijdslimiet is bepaald tussen 15 en 32 jaar

In bepaalde gevallen kunnen deelnemers die niet aan de leeftijdslimiet voldoen tot de wedstrijd worden toegelaten, doch slechts met de specifieke toestemming van het Organiserend comité

Results of the competitionVideosUurroosterProgramma en repertoireReglement JuryPrijzenInschrijvingsformulierenPlaatsWedstrijd partnersContacts

Grand Prix

not attributed

Piano solo Online – 15-30 years

1st prize – Maria Narodytska, Ukraine
2nd prize – Kenichiro Kojima, Japan
3rd prize – Veniamin Blokh, Russia

Piano 4 hands Online – 18-32 years

1st prize – Ihor Sediuk & Oleh Kopeliuk, Ukraine
2nd prize – duo TWO4PIANO: Alexey Pudinov, Germany & Katerina Moskaleva, Russia
3rd prize – not attributed

Special prizes

Special prize from Jewellery design Arena Agadzhanyan : Laetitia Noemi Hahn, Germany
Rose with diamonds from Rose d’Anvers : Lana Suran, Sweden
Special mention from jury and Laureate Diploma : Rafał Błaszczyk, Poland; duo Hammertime: Nikolai Martynov & Olga Matieva, Russia

Dag Tijd Plaats Wat
Dinsdag 15 december 2020 10:20 – 17:30 Piano’s Maene Brussel eerste ronde
Woensdag 16 december 2020 10:20 – 17:30 Piano’s Maene Brussel eerste ronde
Donderdag 17 december 2020 10:20 – 17:30 Piano’s Maene Brussel 2de ronde
Zaterdag 19 december 2020 17:00 – 19:00 Koninklijk Conservatorium Brussel Galaconcert van de laureaten en Prijsuitreikingsceremonie

Piano solo online: 15 – 30 jaar

Een deelnemer kan dezelfde compositie niet herhalen in 2 verschillende rondes

I ronde – niet langer dan 15 minuten op het podium (uit het hoofd)

Programma naar keuze van de deelnemer. Het moet meer dan 1 compositie en verschillende stijlen bevatten.

II ronde – niet langer dan 20 minuten op het podium (uit het hoofd)

Programma naar keuze van de deelnemer

Piano 4 handen online: 18 – 32 jaar

Een deelnemer kan dezelfde compositie niet herhalen in 2 verschillende rondes

I ronde – niet langer dan 15 minuten op het podium

Compositie voor vier handen uit de klassieke periode
Compositie voor vier handen uit de romantische periode tot de periode van de 20ste eeuw

II ronde – niet langer dan 20 minuten op het podium

Compositie voor vier handen uit de klassieke periode of de romantiek periode
Virtuozo compositie voor vier handen

Piano solo: 1ste leeftijdsgroep: 15 – 19 jaar => Geannuleerd

Een deelnemer kan dezelfde compositie niet herhalen in 2 verschillende rondes

I ronde – niet langer dan 15 minuten op het podium (uit het hoofd)

Een polyfoon werk van Bach
Een etude
Een compositie naar keuze van de deelnemer

II ronde – niet langer dan 20 minuten op het podium (uit het hoofd)

Een beweging van een klassieke sonate
Een of meerdere composities naar keuze van de deelnemer

Piano solo: 2de leeftijdsgroep: 20 – 30 jaar => Geannuleerd

Een deelnemer kan dezelfde compositie niet herhalen in 2 verschillende rondes

I ronde – niet langer dan 15 minuten op het podium (uit het hoofd)

Programma naar keuze van de deelnemer. Het moet meer dan 1 compositie en verschillende stijlen bevatten.

II ronde – niet langer dan 20 minuten op het podium (uit het hoofd)

Programma naar keuze van de deelnemer

1. Algemene voorwaarden

2. Toegangsvoorwaarden

3. Het verloop van de wedstrijd

4. Algemene regels en andere informatie

1. Algemene voorwaarden

1. De wedstrijd staat open voor jonge kandidaten van alle nationaliteiten. De onderverdeling bestaat uit 2 categorieën:

Piano solo

1e leeftijdsgroep – 15-19 jaar

2e leeftijdscategorie – 20-30 jaar

(inclusief op het moment van registratie)

Piano 4 handen : 18-32 jaar (inclusief op het moment van registratie)

2. De competitie bestaat uit 2 rondes

3. De volgorde waarin de deelnemers zullen optreden, wordt willekeurig bepaald. De volgorde wordt door alle rondes van de wedstrijd heen gehouden. Alle deelnemers moeten echter voorbereid zijn op mogelijke de veranderingen in het schema en de volgorde van uitvoeringen.

4. Een lid van de jury kan geen punten toekennen aan zijn / haar eigen studenten. Ook zal hij / zij niet stemmen voor een kandidaat die leerling is of is geweest
(dit geldt ook voor privé-leerlingen)

5. Prijzen zijn ingedeeld per categorie en leeftijdsgroep en kunnen worden gedeeld of niet worden toegekend, volgens het besluit van de jury en het Organiserend comité:

1° prijs – diploma en laureaat, speciale prijs

2° prijs – diploma en laureaat, speciale prijs

3° prijs – diploma en laureaat, speciale prijs

6. De jury en het Organiserend comité kunnen speciale prijzen toekennen voor deelnemers, docenten en begeleiders:

– De beste uitvoering van een werk van een Belgische componist
– Jonge Belofte Award (toegekend door de vereniging Triomphe de l’Art, asbl)
– Speciale prijzen (prijzen) van Triomphe de l’Art, asbl: concert op het jaarlijks muziekfestival “Triomphe de l’Art”
– Speciale prijs van Jewellery design Arena Agadzhanyan
– Speciale prijs van Rose d’Anvers (Rose met diamanten)

7. De jury heeft het recht om:

a) niet alle prijzen toe te kennen;

b) prijzen te delen (behalve Grote Prijs) tussen kandidaten;

c) het diploma “Laureaat van de internationale wedstrijd Triomphe de l’Art” uit te reiken.

8. De beslissing van de jury is definitief en onherroepelijk.

9. De resultaten van de wedstrijd worden niet vroeger dan het laatste galaconcert bekendgemaakt.

10. De deelnemer heeft het recht om de volgorde te kiezen waarin hij / zij de verschillende werken in zijn / haar programma zal spelen. Hij moet deze keuze in het inschrijvingsformulier vermelden. Na 1 December 2020 kan het programma van de kandidaat en zijn gekozen volgorde niet worden gewijzigd.

11. Door deel te nemen aan de wedstrijd, verlenen de kandidaten de Triomphe de l’Art asbl, het recht om de uitvoeringen te registreren en te reproduceren tijdens de wedstrjd en de concerten in elk bestaand of toekomstig medium, alsmede het recht om hun uitvoeringen uit te zenden via televisie- of radiouitzendingen, inclusief internet, kabelnetwerken, en andere uitzendingen, live of vooraf opgenomen, in België of in het buitenland.

12. Alle deelnemers zijn verplicht om te presteren zonder aanspraak te maken op enige compensatie. Tijdens het Gala-concert moet de deelnemer het werk uitvoeren die de jury voor hem heeft uitgekozen.

13. De winnaar van de Grote Prijs en de winnaars van de eerste prijs van de vorige edities van de wedstrijd komen alleen in aanmerking voor deelname aan een volgende editie van de wedstrijd door zich in te schrijven voor een andere leeftijdsgroep.

14. Het hele programma van de deelnemer moet live worden uitgevoerd uit het hoofd alleen in de piano solo discipline. In de piano 4 handen discipline is het toegestaan om scores te gebruiken bij de uitvoering.

15. In geval van niet-naleving van de bovengenoemde voorwaarden, verliest de muzikant al zijn / haar prijzen.

2. Toegangsvoorwaarden

1. Uiterste aanvraagdatum: 1 December 2020

2. Het inschrijvingsformulier moet ondertekend en ingevuld worden in het Engels, Frans of Nederlands en dient per mail gestuurd te worden naar triomphe.de.lart.competition@gmail.com. Het ischrijvingsformulier kan gedownload worden op de website van: “Triomphe de l’Art, asbl” triomphedelart.org.
Op het inschrijvingsformulier moet de kandidaat verplicht het volgende invullen:

Voor- en achternaam van de kandidaat

Geboortedatum en leeftijdsgroep
Onderwijsinstelling (school,universiteit) en de contactgegevens van de instelling.
De verkregen diploma’s en huidige studies.
Adres, telefoonnummer, email.
Uit te voeren programma bij elke ronde, met vermelding van de componisten en werken.
Voor-en achternaam van de eigen begeleider (indien van toepassing) alsmede hun adres, telefoonnummer en e-mail.

De Directie behoudt zich het recht om alle informatie en foto’s te gebruiken voor mediadoeleinden. Alle audio en video-rechten behoren toe aan de vzw “Triomf van de Kunst”.
De kandidaten die toegelaten worden tot de wedstrijd krijgen een officiële uitnodiging.
Het in het inschrijvingsformulier opgegeven programma kan nadien niet meer worden gewijzigd.

3. Een officieel document (origineel of een gecertificeerde kopie) dat de nationaliteit en de geboortedatum van de kandidaat waarborgt.

4. Een kort CV in het Engels, Frans of Nederlands (die zal worden gepubliceerd), met vermelding van de studies, leraren, voornaamste concerten, recitals, en prijzen.

5. Een duidelijke foto (Min 300 dip) op te publiceren in de brochure, en een gekleurde pasfoto (3×4).

6. Eventuele afschriften van laureatengetuigschriften, persberichten, concertprogramma’s etc.

7. Ischrijvingsgeld
* Piano solo categorie:
1e leeftijdsgroep 15 – 19 jaar: 80 euro
2e leeftijdsgroep 20 – 30 jaar: 100 euro

* Piano 4 handen categorie:
18 – 32 jaar: 50 euro van elke deelnemer aan het ensemble

Voor de studenten van KCB in de categorie Piano solo (voor alle leeftijdsgroepen) bedraagt het inschrijvingsgeld 50 euro.
Voor de studenten van KCB in de categorie Piano 4 handen bedraagt het inschrijvingsgeld 25 euro. Voor de deelnemers die geen student zijn van de KCB, bedraagt het inschrijvingsgeld 50 euro.
Een geldige KCB – studentenkaart dient bij de aanvraag per e-mail worden gestuurd om een vermindering van het ischrijvingsgeld te verkrijgen.

Het inschrijvingsgeld dient met bankoverschrijving betaald te worden (commissie is ten laste van de kandidaten) ten laatste tegen 1 December 2020 op de rekeningnummer:

IBAN: BE27 0018 5876 0173
BIC: GEBABEBB
Account holder: Triomphe de l’Art, asbl

Gelieve de naam, voornaam en het land te vermelden in de mededeling en per mail een afschrift van het betalingsbewijs van de bank te sturen.
Bevestiging van de acceptatie wordt aan de kandidaat via mail verzonden kort nadat zijn COMPLETE aanvraag wordt ingediend, ten laatste tegen 1 December 2020.

8. Het Organiserend comité is niet verantwoordelijk voor het verlies van documenten en materialen van de kandidaat.

9. Alle materialen die naar het Organiserend comité worden gestuurd, moeten beschikbaar zijn in de officiële talen van de wedstrijd: Engels, Frans of Nederlands.

10. Kandidaten en personen die hen vergezellen moeten zelf voor hun visumsvisa zorgen. Het Organiserend comité kan op verzoek van de kandidaat een officiële uitnodiging voor de wedstrijd versturen. Tegelijkertijd zijn de wedstrijd en het Organiserend comité niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke weigering van visa of andere juridische kwesties. Deelnemers zijn ook verantwoordelijk voor het betalen van transportkosten voor hun instrumenten.

3. Het verloop van de wedstrijd

1. Elke kandidaat wordt toegelaten tot de openbare rondes en stemt ermee in om deel te nemen aan die rondes, tenzij anders bepaald door Organiserend comite. In dit geval kunnen het tijdstip en de datum van de uitvoering door het Organiserend comité worden gewijzigd.

2. Deelnemers dekken hun eigen reiskosten, evenals voedsel en accommodatie

3. Het Organiserend comité kan de deelnemers aanbevelingen geven voor hotels of bed & breakfasts. Boeking en betaling gebeurt door de deelnemers zelf.

4. Reiskosten en verblijf tijdens de wedstrijd van ouders, persoonlijke begeleiders, leerkrachten of andere begeleidende personen worden door de kandidaat zelf betaald. Zonder afbreuk te doen aan het hoger vermelde, kan het Organiserend Comité bijstaan bij het regelen van huisvesting van deze personen.

5. De geëlimineerde deelnemers en hun delegatie moeten verder hun verblijfkosten dragen als ze tot het einde van de wedstrijd blijven.

6. Het Organiserend comité zal de deelnemers meer informatie verschaffen over het openbaar vervoer en mogelijke accommodaties in Brussel.

7. Prestaties van deelnemers worden door een internationale jury bij geheime stemming beoordeeld.

8. De beslissingen van de jury in alle stadia zijn onherroepelijk en kunnen niet worden besproken, herzien of betwist.

9. De jury heeft het recht om de uitvoering van de kandidaat te onderbreken. De jury en het Organiserend comité hebben het recht om het programma van de kandidaten op te delen of in te korten door een of meerdere stukken uit het programma te verwijderen

10. De dag vóór het galaconcert hebben de Voorzitter en de jury het recht om een stuk voor de kandidaat uit zijn of haar repertoire te halen om op te treden tijdens het galaconcert.

11. De Voorzitter en de jury selecteren kandidaten die zullen optreden tijdens het laatste galaconcert. Geselecteerde kandidaten moeten spelen tijdens het galaconcert. Als geselecteerde kandidaten de geselecteerde stukken niet uitvoeren tijdens het galaconcert, behoudt het Organiserend comité zich het recht om de persoon uit de wedstrijd te halen, om de titel van winnaar, diploma of enige andere speciale prijs te behalen verdiend bij de competitie

4. Algemene regels en andere informatie

1. De eindbeslissing voor alle zaken ivm. de organisatie en de uitvoering van de wedstijd ligt bij het Organiserend comité.

2. In geval van overtreding van het wedstrijdreglement hebben het Organiserend comité en de jury het recht om de deelnemer uit de wedstrijd te verwijderen.

3. Deelnemers en juryleden moeten zich tijdens de wedstrijd onthouden van uitspraken in de media, tenzij dit wordt opgelegd door het Organiserend Comité.

4. De Vereniging “Triomphe de l’Art, asbl” heeft de exclusieve rechten (van toepassing op alle landen) op de audio / video-opnames, bewerkingen, productie en distributie van materialen in alle rondes van de wedstrijd, inclusief de openings- en sluitingsceremonie van de wedstrijd. De vereniging “Triomphe de l’Art, asbl” heeft het exclusieve recht om de opgenomen audio / video-inhoud gratis te gebruiken en zonder toestemming van de deelnemers, begeleiders en juryleden die hebben deelgenomen aan concerten tijdens de competitie.

5. Geen opname audio- of video-apparatuur is toegestaan op de rondes en gala-concerten (inclusief interviews) van de wedstrijd, tenzij officieel verplicht gesteld door het Organiserend Comité.

6. De vereniging “Triomphe de l’Art, asbl” heeft het recht de rechten zoals vermeld in punt 5 van dit reglement over te dragen aan derden.

7. De officiële talen van de wedstrijd zijn Engels, Frans en Nederlands. De teksten in het Engels zijn juridisch bindend. Als iemand een officiële vertaling van deze voorwaarden of van de andere materialen van de wedstrijd wil maken, moet deze persoon de vereniging “Triomphe de l’Art, asbl” of het Organiserend comité op de hoogte brengen. Zonder hun andersluidend akkoord zijn het Organiserend Comité en de Vereniging “Triomphe de l’Art, asbl” niet verantwoordelijk voor de mogelijke problemen veroorzaakt door onnauwkeurigheden in de vertaling van de bovengenoemde materialen.

8. De medische verzekering en verzekering tegen verlies en beschadiging van het instrument of de bagage in het geval van een ongeluk, brand of diefstal tijdens het reizen valt ten laste van de deelnemers. Als de verzekering van de deelnemer niet in het inschrijvingsformulier voorkomt, is de wedstrijd of zijn organisatie niet verantwoordelijk en dekt deze geen medische kosten.

9. Deelnemers aan de wedstrijd mogen tijdens de wedstrijd geen openbare optredens doen, met uitzondering van deze gepland door het Organiserend Comuité. Deze voorwaarde is geldig tot het einde van het galaconcert.

10. Overmacht. De wedstrijd kan worden geannuleerd of uitgesteld vanwege epidemieën, branden, aardbevingen, stakingen, oorlog, vertragingen van vluchten of andere transporten en andere gevallen van overmacht.

11. De kandidaat mag zijn eigen composities niet spelen.

12. De kandidaat moet de naam van de componist voorleggen, de volledige naam van de compositie, tonaliteit, opusnummer, de duur en de publicatie van elke compositie.

13. De kandidaat kan beslissen over de herhalingen in de compositie, op voorwaarde dat de totale duur van het werk de toegestane duur niet overschrijdt.

14. Wijzigingen in het ingediende programma moeten worden bevestigd door het Organiserend Comité

15. Na de wedstrijd kan het Organiserend Comité een concerttournee organiseren voor de winnaars, waar zij verplicht zijn om deel te nemen in onderlinge overeenstemming tussen winnaars en het Organiserend Comité

16. Als de kandidaat zijn / haar geplande uitvoering mist tijdens de ronde van de wedstrijd, is het aan het Organiserend Comité om de prestaties van de kandidaat tijdens de ronde opnieuw te plannen (of niet). Als het Organiserend Comité de mogelijkheid niet kan vinden om de voorstelling opnieuw te plannen, wordt de kandidaat automatisch uitgesloten van de competitie. Kandidaten moeten minimaal 1,5 uur voor hun geplande optreden in KCB aanwezig zijn.

17. Het Organiserend Comité heeft het recht om een categorie of een leeftijdsgroep van de competitie te verwijderen. De kandidaten van de verwijderde categorie / leeftijdsgroep worden onmiddellijk op de hoogte gebracht van een dergelijke beslissing. Aanvraagkosten betaald door de kandidaten die al voor deze categorie of leeftijdsgroep waren voldaan, worden terugbetaald door de vereniging “Triomphe de l’Art, asbl”.

18. Deelname aan de competitie van muzikanten, juryleden en anderen betekent dat ze het eens zijn met alle bovenstaande voorwaarden. In het geval van overtreding van de voorwaarden van de wedstrijd behoudt het Organiserend Comité zich het recht voor om de persoon uit de wedstrijd te zetten, om de titel van winnaar, een diploma of een andere speciale prijs te behalen,

Juryleden Land
Sergey Leschenko Voormalig hoogleraar aan de Leningrad Conservatorium en voormalig professor aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel België
Eliane Rodrigues Pianist / Professor aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen, België Brazilië / België
Yuka Izutsu Pianist / Professor aan ARTS2, Academy of Arts, Bergen, België Japan
Hans Ryckelynck Pianist / Professor aan het KONINKLIJK CONSERVATORIUM BRUSSEL, België / Professor aan ARTS2, Academy of Arts, Bergen, België België

1 Grote Prijs voor alle groepen en categorieën – 1000 €

Piano solo Online: 15-30 jaar

1ste prijs – 500 €
2de prijs – 400 €
3de prijs – 300 €

Piano 4 handen Online: 18-32 jaar

1ste prijs – 500 €
2de prijs – 400 €
3de prijs – 300 €

Bijzondere prijzen

De beste uitvoering van een werk van een Belgische componist
Jonge Belofte Award (toegekend door de vereniging Triomphe de l’Art, asbl)
Speciale prijzen (prijzen) van Triomphe de l’Art, asbl: concert op het jaarlijks muziekfestival “Triomphe de l’Art”
Speciale prijs van Jewellery design Arena Agadzhanyan
Speciale prijs van Rose d’Anvers (Rose met diamanten)

Application form Piano solo

Inschrijvingsformulier Piano Solo

Application form Piano 4 hands

Inschrijvingsformulier Piano 4 handen

Piano’s Maene Brussel,
Rue de l’Argonne 37, 1060 Brussels
België

Koninklijk Conservatorium Brussel(KCB),
Regentschapsstraat 30, 1000 Brussel,
België

kcb logo
maene-logo
COCOF
cozaripress
logo_rose_danvers
logo_rose_danvers
E-mail: triomphe.de.lart.competition@gmail.com
Phone numbers: +32488819135, +32479136554

Reageren is niet mogelijk