II. Internationale muziekwedstrijd ‘Triomf van de kunst’

competition_poster_website

first2
first2

4L4A5764
4L4A5764

4L4A5774
4L4A5774

4L4A5802
4L4A5802

4L4A5809
4L4A5809

4L4A5813
4L4A5813

4L4A58291
4L4A58291

4L4A58371
4L4A58371

4L4A58551
4L4A58551

4L4A59431
4L4A59431

4L4A59051
4L4A59051

4L4A59121
4L4A59121

3
3

4L4A58971
4L4A58971

4L4A60141
4L4A60141

4L4A52181
4L4A52181

4L4A52241
4L4A52241

4L4A51231
4L4A51231

4L4A52611
4L4A52611

4L4A51721
4L4A51721

4L4A54491
4L4A54491

4L4A52951
4L4A52951

4L4A53191
4L4A53191

4L4A53491
4L4A53491

4L4A54251
4L4A54251

4L4A55431
4L4A55431

4L4A56381
4L4A56381

4L4A55791
4L4A55791

4L4A56201
4L4A56201

4L4A55031
4L4A55031

xfhbxsdfh1
xfhbxsdfh1

4L4A54861
4L4A54861

4L4A54791
4L4A54791

4L4A51381
4L4A51381

4L4A52361
4L4A52361

4L4A52411
4L4A52411

4L4A52571
4L4A52571

4L4A53791
4L4A53791

4L4A54161
4L4A54161

4L4A55152
4L4A55152

4L4A60072
4L4A60072

4L4A60102
4L4A60102

4L4A54941
4L4A54941

II. Internationale muziekwedstrijd ‘Triomf van de kunst’
7 november – 12 november 2016
Discipline “Zang”

De inschrijvingen voor de Internationale muziekwedstrijd Triomf van de Kunst zijn afgesloten!
We zijn blij u te melden dat de wedstrijd vol is.
We zien u graag op de wedstrijd en het galaconcert dat plaats vindt op 12 November 2016 om 19u in de Grote Concertzaal van het Koninklijk Conservatorium van Brussel.

Uiterste inschrijvingsdatum: 1 november 2016
Wedstrijddata: 7 november – 12 november 2016
Slotconcert van de winnaars en laureaten met prijsuitreikingsceremonie: 12 november 2016
Plaats: KONINKLIJK CONSERVATORIUM BRUSSEL (KCB), Brussel, België
Totale bedrag aan prijzengeld: 2000 euros
Leeftijd: tussen 15 en 30 jaar

In sommige gevallen kunnen deelnemers die buiten deze leeftijdslimiet vallen toch toegelaten worden tot de wedstrijd, met een bijzondere toelating door het organiserend comité.

Resultaten van de muziekwedstrijd UurroosterProgramma en repertoireReglementJuryPrijzen InschrijvingsformulierPlaatsDownloadOrganiserend comitéWedstrijd partnersVideosContacts

1ste leeftijdsgroep 15 – 19 jaar

Grote Prijs (aangeboden door de jonge opera diva Aida Garifullina ) – Solomia Lukyanets (Duitsland / Oekraïne)

1ste Prijs – Ondřej Potůček (Tsjechische Republiek)
2de Prijs – Ireene Ollino (Estland)
3de Prijs – Maria Mitterfellner (Zwitserland)
3de Prijs – Maria Portella (Portugal)
Jonge belofte – Maria Mitterfellner (Zwitserland)
Publieksprijs – Ondřej Potůček (Tsjechische Republiek)

2de leeftijdsgroep 20 – 25 jaar

1ste Prijs – Hanna Jung (Zuid-Korea)
2de Prijs – Christophe Bornet (Luxemburg)
3de Prijs – Emma Posman (België)
Publieksprijs – Ivan Ozerov (Rusland)

3de leeftijdsgroep 26 – 30 jaar

1ste Prijs – Raphaële Green (België)
2de Prijs – Pavel Katsiushyn (Wit-Rusland)
3de Prijs – Alessia Schumacher (Italië / Duitsland)
Publieksprijs – Alina Illiash (Oekraïne)

Bijzondere prijzen

Klassiek Centraal Prijs – Raphaële Green (België)
Ariën Arts & Music Mgt Prijs – Raphaële Nsunda Nluti (België)
Beste begeleider – Matthias Samuil (Germany)
Beste begeleider – Aljona Blinowa (Germany / Ukraine)

Dag Tijd Plaats Wat
Maandag 7 november 2016 9:00-12:00 Koninklijk Conservatorium Brussel Registratie van de deelnemers en loting
Maandag 7 november 2016 11:00 – 17:00 Koninklijk Conservatorium Brussel Repetitie met pianist
Dinsdag 8 november 2016 9:00 – 17:00 Koninklijk Conservatorium Brussel eerste ronde
Woensdag 9 november 2016, 11:00 – 17:00 Koninklijk Conservatorium Brussel Repetitie met pianist
Donderdag 10 november 2016 9:00 – 17:00 Koninklijk Conservatorium Brussel 2de ronde
Zaterdag 12 november 2016 19:00 – 21:00 Koninklijk Conservatorium Brussel Prijsuitreikingsceremonie en galaconcert van de laureaten.

Een deelnemer kan hetzelfde stuk niet herhalen in 2 verschillende rondes

1ste leeftijdsgroep 15 – 19 jaar

Ronde I – maximaal 10 minuten

1 opera-aria, cantate of oratorium (vrije keuze van de deelnemer)
1 lied uit de XVIII-XX eeuw

Ronde II – maximaal 15 minuten

1 opera-aria ou 1 operette-aria (vrije keuze van de deelnemer)
1 lied uit de XVIII- XX eeuw

2de leeftijdsgroep 20 – 25 jaar, 3de leeftijdsgroep 26 – 30 jaar

Ronde I – maximaal 15 minuten

1 opera-aria, cantate of oratorium van de XVI-XVIII eeuw tot en met Mozart (inclusief)
1 opera-aria (vrije keuze van de deelnemer)
1 lied uit de XVIII-XX eeuw

Ronde II – maximaal 20 minuten

2 opera-aria’s of 1 opera-aria et 1 operette-aria (vrije keuze van de deelnemer) in 2 verschillende talen of 2 verschillende periodes of 2 verschillende personages
1 lied uit de XVIII- XX eeuw

1. Algemene voorwaarden van de wedstrijd

2. Toelatingsvoorwaarden

3. Verloop van de wedstrijd

4. Algemene regels en overige informatie

1. Algemene voorwaarden van de wedstrijd

1. De wedstrijd is toegankelijk voor jonge muzikanten van alle nationaliteiten. ze worden ingedeeld in 3 leeftijdsgroepen:

1ste groep: 15- 19 jaar
2de groep: 20- 25 jaar
3de groep: 26-30 jaar
( bereikt op het tijdstip van de inschrijving)

2. Er zijn 2 wedstrijdrondes toegankelijk voor het publiek.

3. De volgorde van optreden wordt door loting bepaald en geldt tot het einde van de wedstrijd. De deelnemers dienen bereid te zijn om een wijziging in de volgorde en tijdstip te aanvaarden.

4. Een jurylid mag geen eigen studenten evalueren (ook privélessen), noch een verwante tot de 4de graad.

5. De prijzen worden per leeftijdsgroep toegekend. Ze mogen gedeeld of niet toegekend worden volgens het oordeel van de jury.

Grote Prijs: Laureaat en diploma, speciale prijs
1ste Prijs: Laureaat en diploma, speciale prijs
2de Prijs: Laureaat en diploma, speciale prijs
3de Prijs: Laureaat en diploma, speciale prijs

6. De jury en het Organiserend comité kunnen bijzondere prijzen toekennen voor de kandidaten, de pedagogen en de begeleiders.
– Beste uitvoerder van een werk van een Belgische componist
– Beste begeleider
– Jonge belofte
– Publieksprijs
– Beste leraar
– Alumni prijs van het KCB voor één of meerdere deelnemers (gediplomeerde studenten van het KCB)
– Speciale prijs(zen) van het KCB voor één of meerdere deelnemers
– Speciale prijs(zen) van de muziekagent Music Agency Arts & Music Mgt
– Speciale prijs(zen) Klassiek Centraal muziekcritici ( geschreven artikel over de deelnemer(s) van hun keuze)
– Speciale prijs(zen) van “Triomphe de l’Art, asbl”: concert op het jaarlijkse muziekfestival “Triomphe de l’Art” in Brussel

7. De jury heeft het recht:
a) niet alle prijzen toe te kennen
b) de prijzen te splitsen tussen verschillende deelnemers behalve de Grote Prijs
c) het diploma “Laureaat van de Internationale wedstrijd Triomf van de Kunst” uit te reiken.

8. De uitspraak van de jury is onweerlegbaar en zonder beroep.

9. De uitslagen van de wedstrijd worden niet later dan de dag van het Galaconcert medegedeeld.

10. Pianisten aangeduid door de organisatoren kunnen tegen vergoeding ter beschikking gesteld worden van de kandidaten. Nochtans kan elke kandidaat beroep doen op zij eigen begeleider. De keuze van begeleider en type instrument moet steeds bij de inschrijving vermeld worden. De organisatoren stellen uitsluitend pianobegeleiders en piano’s ter beschikking. Alle andere instrumenten moeten door de kandidaten meegebracht worden op eigen kosten. De reis- en verblijfskosten van de begeleider worden niet door de wedstrijd vergoed.
De repetitietijdstippen worden overeengekomen tussen de kandidaat en de begeleider.
De partituren moeten samen met het inschrijvingsformulier naar de volgende mailadressen gestuurd worden:
triomphe.de.lart@gmail.com
info@triomphedelart.org

Handgeschreven en moeilijk leesbare partituren worden niet aanvaard.

11. De deelnemers kiezen zelf de volgorde van de uit te voeren stukken van zijn programma.

12. Door deel te nemen aan de wedstrijd en aan het concert geven de kandidaten en hun begeleiders de toestemming om hun uitvoeringen op te nemen te reproduceren en uit te zenden in alle media (TV, radio, internet,…) in België of in het buitenland.

13. Alle deelnemers die naar de 2de ronde gaan dienen op het Gala concert van de wedstrijd te spelen (zonder enige compensatie claimen) en op het 2de bijkomend concert indien dit wordt georganiseerd.

14. De winnaars van de Grote Prijs en van de eerste Prijzen van de vorige edities mogen opnieuw deelnemen aan de wedstrijd als ze intussen tot een andere leeftijdsgroep behoren.

15. De kandidaat moet het volledige programma van buiten spelen.

16. In geval de voorwaarden niet worden gerespecteerd, zullen de kandidaten geen aanspraak maken op een prijs.

2. TOELATINGSVOORWAARDEN

1. Uiterste inschrijvingsdatum: 1 november 2016
2. Het inschrijvingsformulier moet ondertekend en ingevuld worden in het Nederlands, Frans of Engels en dient per mail gestuurd te worden naar info@triomphedelart.org of triomphe.de.lart@gmail.com of per post. Het inschrijvingsformulier kan gedownload worden op de website van Triomf van de Kunst VZW triomphedelart.org
Op het inschrijvingsformulier moet de kandidaat verplicht het volgende invullen:

Voor- en achternaam van de kandidaat
Geboortedatum en leeftijdsgroep
Onderwijsinrichting (school, universiteit) en de contactgegevens van de instelling, de
verkregen diploma’s en huidige studies.
Adres, telefoonnummer, e-mail.
Uit te voeren programma bij elke ronde, met vermelding van de componisten en werken.
Voor- en achternaam van de begeleider ( indien van toepassing) alsmede hun adres,
telefoonnummer, e-mail.

De Directie behoudt zich het recht voor om alle informatie en foto’s te gebruiken voor mediadoeleinden. Alle audio en video-rechten behoren toe aan de vzw “Triomf van de Kunst”.

De kandidaten die toegelaten worden tot de wedstrijd krijgen een officiële uitnodiging.
Het opgegeven programma bij het inschrijvingsformulier kan nadien niet meer worden gewijzigd.

3. Een officieel document (origineel of een gecertifieerde kopie) dat de nationaliteit en de geboortedatum van de kandidaat waarborgt.

4. Een korte CV in Het Nederlands, Frans of Engels (dat zal worden gepubliceerd), met vermelding van de studies, leraren, voornaamste concerten,recitals, en prijzen.
5. 1 of 2 aanbevelingsbrieven van muziekleraars of internationaal beroemde musici.

6. Een duidelijke foto (Min 300 dip) om te publiceren in de brochure, en een gekleurde pasfoto (3×4).

7. Eventuele afschriften van laureatengetuigschriften, persberichten concertprogramma’s etc.

8. Het inschrijvingsgeld bedraagt 100€ op de 2de en 3de leeftijdsgroepen. Het inschrijvingsgeld bedraagt 70€ op de 1ste leeftijdsgroepen. Voor de studenten van KCB inschrijfgeld van alle leeftijdsgroepen is 50 euro. Het moet gestort worden met bankoverschrijving (commissie is ten laste van de kandidaat) ten laatste tegen 24 oktober 2016 op het rekening nummer
IBAN: BE 03 5230 8069 5284
BIC :TRIOBEB
Bank Triodos nv
Hoogstraat, 139/3
1000 Brussel
België.

Gelieve de naam, voornaam en land te vermelden in de mededeling en per mail een afschrift van het betalingsbewijs van de bank te sturen.

De bevestiging van hun inschrijving zal per email aan de deelnemers gestuurd worden ten laatste tegen 1 november 2016.

9. Het organisatiecomité is niet verantwoordelijk voor het verlies van documenten en andere voor de deelname aan de wedstrijd. Het inschrijvingsgeld wordt niet terugbetaald en de documenten niet teruggestuurd.

10. Alle verstuurde documenten moeten opgesteld zijn in één van officiële talen van de wedstrijd: Nederlands, Frans, Engels. Indien dit niet het geval is, moet er een een correcte vertaling bijgevoegd worden.

11. Visa’s of andere reisdocumenten moeten door de kandidaten betaald worden. Indien nodig kan het Organisatiecomité de nodig hulp bieden, en een officiële uitnodiging voor de competitie sturen. Anderzijds is de wedstrijd en het Organisatiecomité niet verantwoordelijk voor eventuele weigeringen van visa’s of andere problemen om de wedstrijd te bereiken. De deelnemers moeten instaan voor de transportkosten van hun instrumenten.

3. VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD

1. Elke deelnemer aanvaardt deel te nemen aan de wedstrijdrondes op de datum en uur bepaald door de wedstrijdorganisatie. De wedstrijdorganisatie kan echter de datum en het tijdstip wijzigen ingeval van ziekte of ongeval gestaafd door een getuigschrift van een dokter, politie of ander officieel overheid.

2. In elke ronde voeren de deelnemers hun werk uit a capella of met begeleiding.

3. Indien de deelnemer een officiële begeleider van de wedstrijd verkiest, zal hij een partituur voor elk werk moeten geven

4. De deelnemers moeten de reiskosten, maaltijden en verblijfskosten zelf dragen.

5. Het Organisatiecomité kan aanbevelingen geven voor hotels of Bed&Breakfasts, Boekingen en betaling moet door de deelnemer gebeuren.

6. Reis- en verblijfkosten voor de familieleden, begeleiders, leraars of andere personen moeten door de deelnemers betaald worden. Het Organisatiecomité kan hierbij hulp bieden voor hun accommodatie alsmede hun een uitnodiging sturen.

7. De geëlimineerde deelnemers en hun delegatie moeten verder hun verblijfkosten dragen als ze tot het einde van de wedstrijd blijven.

8. Het Organisatiecomité zal aan de deelnemers Informatie verstrekken over het openbaar vervoer en de overnachtingsmogelijkheden.

9. De prestaties van de deelnemers zullen door een internationale jury beoordeeld worden bij geheime stemming.

10. De beslissingen van de jury voor alle niveaus zijn niet vatbaar voor discussie, herziening of beroep.

11. De jury heeft het recht om de uitvoering van de kandidaten te onderbreken.

12. Daags voor het galaconcert mag de Voorzitter van de wedstrijd en de jury een stuk van het repertoire van de deelnemer uitkiezen om het op het galaconcert uit te voeren.

4. ALGEMENE REGELS EN OVERIGE INFORMATIE

1. De eindbeslissing voor alle zaken ivm. de organisatie en de uitvoering van de wedstrijd ligt bij het Organisatiecomité.

2. In geval van overtreding van de wedstrijdregels, hebben het Organisatiecomité en de jury het recht om de deelnemer uit te sluiten.

3. Deelnemers en juryleden mogen geen mededelingen doen aan de media tijdens de wedstrijd, tenzij in opdracht van het Organisatiecomité

4. De vereniging Triomf van de Kunst VZW heeft de exclusieve rechten (van toepassing voor elke land) voor audio/video opnames, productie en distributie van audio visueel materiaal, zonder het akkoord van de deelnemers, begeleiders of juryleden.

5. Geen enkel audio of video opnameapparaat is toegelaten tijdens de wedstrijd tenzij in opdracht van het Organisatiecomité

6. De vereniging Triomf van de kunst VZW heeft het recht om de rechten vermeld in punt 5 aan derden over te dragen.

7. De officiële talen van de wedstrijd zijn Nederlands, Frans en Engels. De tekst in het Engels is de referentie. Indien iemand een andere officiële vertaling van het reglement of ander materiaal van de wedstrijd wil maken, moet hij de vereniging Triomf van de Kunst VZWof het Organisatiecomité ervan op de hoogte brengen. Zonder hun akkoord is de vereniging Triomf van de Kunst niet aansprakelijk voor mogelijke problemen en onnauwkeurigheden in de vertaling.

8. De deelneming aan de competitie van musici, juryleden, begeleiders of anderen, veronderstelt dat ze instemmen met de voormelde voorwaarden. Bij overtreding van het wedstrijdreglement, heeft het Organisatiecomité het recht om de overtreder uit de wedstrijd te zetten, het diploma of elke prijs, titel of beloning behaald in de wedstrijd, in te trekken.

9. Verzekeringen voor medische kosten of verlies en schade aan de instrumenten of bagage in geval van ongeval, brand of diefstal zijn ten laste van de deelnemers.

10. De deelnemers aan de wedstrijd mogen geen openbare optredens doen tijdens de wedstrijd, tenzij deze voorzien door het Organisatiecomité. Dit geldt tot het einde van het galaconcert.

11. De wedstrijd kan bij overmacht zoals epidemies, brand, aardbeving, staking, oorlog, vertraging van vliegtuigen of andere transportmiddelen, afgelast of uitgesteld worden.

12. De deelnemers mogen hun eigen compositie niet uitvoeren.

13. De deelnemers moeten de naam van de componist, de volledige naam van het werk,tonaliteit, opusnummer de tijdsduur en de publicatie van de compositie opgeven.

14. De deelnemers mogen in het werk herhalingen inlassen op voorwaarde dat de toegelaten tijdsduur niet overschreden wordt.

15. Wijzigingen in het voorgelegde programma zijn niet toegelaten tenzij met speciale toelating van het Organisatiecomité.

16. Na de wedstrijd kan het Organisatiecomité een concerttournée organiseren voor de winnaars; Dit gebeurt in overleg tussen de winnaars en het Organisatiecomité.

Juryleden Land
Peter Swinnen Directeur van Koninklijk Conservatorium Brussel België
Pascale Montauban Eigenaar van Ariën, Arts & Music Management België
Dirk Vermeulen Dirigent België
Michiel Delanghe Dirigent België
David De Geest Dirigent België
Anna Samuil operazangeres/ lerares zang in Hanns Eisler School of Music (Berlin) Duitsland
Ludwig Van Mechelen Hoofdredacteur Klassiek Centraal België
Ana-Camelia Stefanescu operazangeres/ lerares zang in l’Institut Supérieur de Musique et de Pédagogie (IMEP) van Namur Roemenië

1ste leeftijdsgroep 15 – 19 jaar

Grote Prijs – 500 € (aangeboden door de beroemde jonge opera diva Aida Garifullina )
1ste Prijs – 200 €
2de Prijs – 150 €
3de Prijs – 100 €

2de leeftijdsgroep 20 – 25 jaar

Grote Prijs – wordt binnenkort bekend gemaakt
1ste Prijs – 250 €
2de Prijs – 200 €
3de Prijs – 150 €

3de leeftijdsgroep 26 – 30 jaar

Grote Prijs – wordt binnenkort bekend gemaakt
1ste Prijs – 350 €
2de Prijs – 250 €
3de Prijs – 200 €

Bijzondere prijzen

Beste uitvoerder van een werk van een Belgische componist
Beste begeleider
Jonge belofte
Publieksprijs (aangeboden door Art Atelier “ArinKaSoap“)
Beste leraar (aangeboden door Schaarbeeks Biermuseum )
Alumni prijs van het KCB voor één of meerdere deelnemers (gediplomeerde studenten van het KCB)
Speciale prijs(zen) van het KCB voor één of meerdere deelnemers
Speciale prijs(zen) van de muziekagent Music Agency Arts & Music Mgt
Speciale prijs(zen) Klassiek Centraal muziekcritici ( geschreven artikel over de deelnemer(s) van hun keuze)
Speciale prijs(zen) van “Triomphe de l’Art, asbl”: concert op het jaarlijkse muziekfestival “Triomphe de l’Art” in Brussel

icon

Inschrijvingsformulier (Frans)

icon

Inschrijvingsformulier (Engels)

Application form (Dutch)

Inschrijvingsformulier (Nederlands)

Koninklijk Conservatorium Brussel (KCB),
Regentschapsstraat 30, 1000 Brussel,
België

Competition Rules (French)

Competition Rules (French)

Competition Rules (English)

Competition Rules (English)

icon

Competition Rules (Dutch)

icon

Application form (French)

icon

Application form (English)

Application form (Dutch)

Application form (Dutch)

  • Julietta Kocharova (directeur van de wedstrijd)
  • Paulien Vanovermeire (administrateur van de wedstrijd)
  • Angela Ceban (administrateur van de wedstrijd)
  • Stanislav Golkin (technisch manager van de wedstrijd)
  • Artur Burmistrov (administrateur van de wedstrijd)
  • Gabriel Hollander (officiele pianist van de wedstrijd)
  • Tzvetana Guigova (officiele pianist van de wedstrijd)
kcb logo
logo klassiek centraal


biere_logo
E-mail: info@triomphedelart.org
Telefoonnummers: +32488819135, +32479136554

Reageren is niet mogelijk